Vi ønsker at skabe rammerne for aktive og sunde fællesskaber. Derfor er det muligt at låne folkehusenes lokaler.

Det er dog som udgangspunkt ikke muligt at låne lokaler til lukkede, private arrangementer.

Læs mere om mulighederne for at låne lokaler og gå ind på https://selvbetjening.aarhuskommune.dk/da/content/book-aarhus, hvis du ønsker at låne et lokale i Folkehuset Vejlby.

Hvis du ønsker at lave en mere fast aftale om lån af et eller flere lokaler i folkehuset, kan du kontakte lokalebooker Heidi Brosbøll Jensen på mail: heibro@aarhus.dk eller telefon: 20 78 19 17.