Vi skal have folkehuse med endnu bedre rammer til at favne fællesskaber for alle.

Processen kan give anledning til forskellige spørgsmål. Åbn filen "Fremtidens folkehuse og betydningen af budgetforliget" for at læse mere om, hvad det betyder.

Spørgsmål og input

Hvis du har spørgsmål eller input, er du velkommen til at kontakte lederen af dit lokale folkehus eller sende en mail til folkehusene via civilsamfund@mso.aarhus.dk 


Fremtidens folkehuse og betydningen af budgetforliget

Den 20. december 2023 vedtog Aarhus Byråd en revideret proces for arbejdet med fremtidens folkehuse. 

Proces for fremtidens folkehuse pr. 20. december 2023

 • 5. januar: Styregruppen for fremtidens folkehuse får præsenteret et oplæg til kriterierne for fremtidens folkehuse til godkendelse. Oplægget er blevet til på baggrund af de indkomne input fra info- og dialogmøder og postkasseindsamlingen i oktober-november.

 • 10. januar: Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om det godkendte oplæg.

 • Januar: Der foretages en analyse af folkehusene med afsæt i kriterierne.

 • 2.-6. februar: Styregruppen præsenteres for analysen af folkehusene. Styregruppen drøfter her et samlet oplæg til, hvilke folkehuse der kan styrkes og udvikles, og hvilke der skal omdannes til andre aktiviteter. Samtidig skal styregruppen pege på, hvilke folkehuse der kan indgå i en bruttoliste til ansøgningen til Nordea-fonden.

 • 7. februar: Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om analysen.

 • Medio februar - ultimo marts: Oplæg til hvilke folkehuse der kan styrkes og udvikles, og hvilke der skal omdannes til andre aktiviteter, sendes i offentlig høring. Samtidig indledes lokale dialoger med de folkehuse, der indgår i bruttolisten til ansøgningen til Nordea-fonden.

 • Medio februar - ultimo marts: Der afvikles 3 åbne, lokale dialog/høringsmøder med deltagelse af rådmand, udvalgsformand og mulighed for deltagelse af Styregruppen for fremtidens folkehuse.

 • 12. marts: Høring af Ældrerådet.

 • 13. marts: Mulighed for foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget (med mulighed for deltagelse af Styregruppen for fremtidens folkehuse).

 • 15.-20. marts: Styregruppen for fremtidens folkehuse drøfter endeligt oplæg på baggrund af indkomne høringssvar. Styregruppen træffer endelig beslutning om, hvilke folkehuse der skal indgå i ansøgningen til Nordea-fonden, der efterfølgende fremsendes.

 • Ultimo marts: Rådmanden for Sundhed og Omsorg træffer endelig beslutning om hvilke folkehuse der kan styrkes og udvikles, og hvilke der skal omdannes til andre aktiviteter.

Nedenfor finder du et overblik over, hvordan folkehusenes frivillige og brugere er blevet inddraget i processen omkring fremtidens folkehuse.

2023

 • Medio oktober
  Brev til frivillige i folkehusene fra rådmand Christian Budde med orientering om det godkendte budgetforlig for Aarhus Kommune.

 • Ultimo oktober
  Invitation til info/dialogmøder om budgetforliget udsendt pr. mail til frivillige i folkehusene samt hængt op i husene og slået op på husenes digitale infoskærme.

 • 1. november
  Åbent info/dialogmøde for folkehusene i Distrikt Nord for alle interesserede
  Afholdt i Folkehuset Skejby
  Fra kommunen deltog blandt andre chef for folkehusene, leder af folkehusene i Distrikt Nord og de lokale frivilligkonsulenter
  Ca. 120 deltagere

 • 9. november
  Åbent info/dialogmøde for folkehusene i Distrikt Syd for alle interesserede
  Afholdt i Folkehuset Tranbjerg
  Fra kommunen deltog blandt andre chef for folkehusene, leder af folkehusene i Distrikt Syd og de lokale frivilligkonsulenter
  Ca. 85 deltagere
 • 9. november
  Åbent info/dialogmøde for folkehusene i Distrikt Midt for alle interesserede
  Afholdt i Folkehuset Møllestien
  Fra kommunen deltog blandt andre chef for folkehusene, leder af folkehusene i Distrikt Midt og de lokale frivilligkonsulenter
  Ca. 80 deltagere

 • Primo november
  Postkasser hængt op i alle folkehusene med invitation til at dele input om, hvad der er vigtigt at have øje for i forhold til fremtidens folkehuse. Mulighed for at være anonym, hvis man ønskede det. Opfordring til at dele input til kriterier for fremtidens folkehuse.

 • Medio november
  Mail til alle frivillige med tak for deltagelse i info/dialogmøder og en opsamling af, hvad der har fyldt, samt en invitation til fortsat at komme med input via e-mail og postkasser – ikke mindst for dem, der ikke kunne deltage i info/dialogmøderne.

 • 30. november
  Frist for at give input via postkasser – fortsat mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til arbejdet med fremtidens folkehuse via e-mail.

 • Primo december
  Christian Budde, Rådmand for Sundhed og Omsorg, og Anette Poulsen, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget samt daværende medlem af Styregruppen for fremtidens folkehuse, inviterede til ekstra dialogmøder efter brugerønske om ekstra inddragelse af brugere fra folkehusene:

 

Få et indblik i de udvalgte kriterier, der danner baggrund for analysen af folkehusene.

 

Udviklingen af fremtidens folkehuse følges af en nedsat styregruppe bestående af medlemmer af Sundheds- og Omsorgsudvalget, Ældrerådet og repræsentanter fra aarhusianske civilsamfundsorganisationer. Se kommissoriet for styregruppen her:

 

Få et indblik i pejlemærkerne for fremtidens folkehuse, der er besluttet i Styregruppen for fremtidens folkehuse.