Mulighed for at låne lokaler til aktiviteter og arrangementer

Nogle aktivitetshold har fået mulighed for at blive i huset og låner et aktivitetslokale i kælderen. Andre af husets tidligere aktivitetshold er flyttet til nærliggende folkehuse.

Kunne du tænke dig at afholde et åbent arrangement i huset eller låne det til en åben aktivitet, kan du låne dagcentrets festsal på hverdage efter kl. 16 samt i weekenden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Trine Holst
Leder af Folkehusene i Distrikt Nord
trihol@aarhus.dk
22 38 87 59